Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Update Eerste Kamer over de Wet Arbeidsmarkt in balans

Op maandag 20 mei 2019 heeft de Eerste Kamer vergaderd over het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). Op dinsdag 28 mei 2019 wordt over het wetsvoorstel gestemd, maar een meerderheid van de Eerste Kamer heeft aangegeven voor invoering te zijn.

Wat is tot op heden bekend?

De Eerste Kamer vreest dat de maatregelen van de WAB zullen leiden tot creatieve constructies ter omzeiling van de wet. Zo zullen payrollbedrijven mogelijk proberen aansluiting te zoeken bij de definitie van “uitzenden”. Voor uitzenden geldt namelijk het verlichte arbeidsrechtelijke regime, waardoor een werkgever mag werken met een uitzendbeding, uitsluiting loondoorbetalingsplicht voor 78 weken en de ketenregeling pas na 26 weken van toepassing wordt. Het verlichte arbeidsrechtelijke regime zal vanaf 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn bij payroll.  

De beoogde maatregelen zijn van toepassing op werknemers die vallen onder de payroll definitie in de wet, ofwel: 

Gevolgen WAB voor payroll

Inmiddels heeft Minister Koolmees aangegeven de invoering van het artikel omtrent payrollpensioen uit te stellen tot 1 januari 2021. Er zitten nog te veel haken en ogen aan de uitvoering.

De vraag is ook hoe de nieuwe uitzend-cao van de ABU uitpakt? De ABU en NBBU werken hierin samen op hoofdlijnen. De vraag is hoe er ingespeeld gaat worden op de nieuwe wetgeving en of bijvoorbeeld payrolling in deze cao nog een plek krijgt?

Daarnaast werkt het kabinet aan een hervorming van het belastingstelsel, waarbij alle aftrekposten, waaronder de zelfstandigenaftrek, geleidelijk worden afgebouwd naar het basistarief. Minister Koolmees werkt aan een minimumtarief voor zelfstandigen. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2021. De wetsmodule die onderscheid moet geven wie wel en wie geen ZZP’ er is zou begin volgend jaar gereed moeten zijn. Voor de zomer van dit jaar stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer met de handhavingsplannen voor de ZZP- wetgeving.

Daarnaast zal de aard van het contract bij de inwerkingtreding van de WAB moeten worden vermeld op de loonstrook. Om de premiedifferentiatie goed te kunnen uitvoeren zal er veel meer gegevensuitwisseling nodig zijn tussen het UWV en de Belastingdienst. Dit betreft een omvangrijke technische (ICT) operatie waarvan het de vraag is of dit allemaal realiseerbaar is per 1 januari 2020.

Kortom, het worden boeiende tijden! De advocaten van Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht houden u van alle ontwikkelingen op de hoogte.