Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Onvoldoende duidelijkheid over consequentie niet behalen verbeterplan komt werkgever duur te staan

Werkgever vindt dat werknemer onvoldoende vaardigheden heeft om zijn functie naar behoren te vervullen. De kritiek van werkgever ziet met name op een gebrek aan plannend, organiserend en aansturend vermogen. Werkgever heeft in het kader van het verbetertraject meerdere malen – aan de hand van voorbeelden – concreet toegelicht waarom er sprake is van ondermaats functioneren.

In 2022 heeft werknemer de beoordeling ‘nog te ontwikkelen’ gekregen, waarna een verbetertraject is gestart.

De kantonrechter van de rechtbank Noord- Nederland heeft in februari 2023 geoordeeld dat niet aan de werknemer duidelijk is gemaakt welke consequenties het ondermaats functioneren voor het dienstverband kan hebben. Uit de omschrijving ‘nog te ontwikkelen’ heeft de werknemer kunnen afleiden dat werkgever vond dat zijn functioneren onder de maat was en verbetering behoefde, maar niet dat sprake was van disfunctioneren dat zo ernstig was dat bij uitblijven van verbetering (als herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk was) ontslag zou volgen.

Tijdens een evaluatiegesprek is aan werknemer een brief overhandigd waarin de werknemer is medegedeeld dat hij onvoldoende progressie heeft getoond en zijn functioneren niet aansluit bij de functie-eisen. Werkgever heeft een ontbindingsprocedure opgestart.

Toen het verbetertraject is opgestart, heeft de werkgever evenmin aangegeven wat de consequenties zouden zijn als het verbetertraject niet zou slagen. Om die reden heeft de kantonrechter de gevraagde ontbinding afgewezen.

Praktische tip: benoem voorafgaand aan de start van het verbetertraject wat de consequenties zijn als het verbetertraject niet met succes wordt afgesloten, te weten een beëindiging van de arbeidsovereenkomst indien herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Interesse in de ontvangst van een ‘sjabloon verbeterplan’? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.