Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht
 

Onze werkwijze

De ene zaak is de andere niet. Onze werkwijze wordt dan ook bepaald door de aard van de zaak, de juridische positie van de cliënt en diens belangen c.q. wensen. Wij leveren maatwerk voor u.

Betrokken, praktisch en adequaat

In het arbeidsrecht heeft u naast deskundig, ook snel juridisch advies nodig. Wij realiseren ons dat en zorgen daarom dat wij goed te bereiken zijn en u snel van een deskundig en praktisch advies kunnen voorzien. Inhoudelijk grondige adviezen, kort en begrijpelijk verwoord. Wij geven de voorkeur aan persoonlijk contact. Particulieren nodigen wij graag uit op ons kantoor. Voor onze zakelijke cliënten hanteren wij het ‘business to business’ model. Om de ondernemer tijd te besparen en feeling te krijgen en houden met de organisatie, komen wij graag naar uw kantoor. Een afspraak in ons historische pand in Roosendaal of een telefonische c.q. schriftelijke afwikkeling van de zaak is uiteraard evengoed mogelijk.

Transparant en oplossingsgericht

Onze werkwijze is transparant en oplossingsgericht. In het eerste gesprek worden uw zaak, de (juridische) mogelijkheden, uw wensen en het financiële plaatje besproken, waarna in overleg met u een definitieve strategie wordt bepaald. Iedere stap wordt met u besproken, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

(Uit)onderhandelen

U bent er veelal bij gebaat als een discussie in der minne (buiten een rechter om) wordt opgelost en er tussen partijen een regeling wordt bereikt. Een regeling resulteert in een snelle oplossing zonder procesrisico’s en proceskosten. Ook uit strategisch oogpunt is het bereiken van een regeling aan te bevelen. Niet alle (vertrouwelijke) informatie komt op tafel en daarnaast kan het risico op escalatie zoveel mogelijk worden voorkomen. Om een zo goed mogelijk onderhandelingsresultaat te kunnen bereiken, heeft de inschakeling van een deskundige die de kneepjes van het vak beheerst toegevoegde waarde.

Door onze kennis van en jarenlange ervaring in het arbeidsrecht en de vele schikkingen die we inmiddels voor cliënten hebben getroffen, weten wij precies welke argumenten en standpunten in uw geval van belang zijn om tot een optimaal onderhandelings­resultaat te komen. De praktijk wijst uit dat onze inschakeling kosten besparend en resultaat verhogend werkt.

Zijn wij uw onderhandelings­partner?

U kunt contact met ons opnemen.

Procederen

Niet iedere zaak is op te lossen door middel van een regeling. Er kunnen strategische, principiële of andere argumenten zijn om de zaak aan een rechter of een andere bevoegde instantie (zoals het UWV WERKbedrijf, de Ondernemingskamer of een arbiter) voor te leggen. In de praktijk zien wij dat niet altijd de juiste proceskennis in huis is om een maximaal resultaat te kunnen bereiken. Wij beschikken over ruime proceservaring om uw zaak in een procedure te bepleiten.

Heeft u behoefte aan een deskundige met proceservaring?

U kunt contact met ons opnemen.

Second opinion

Heeft u ten aanzien van de inhoud of aanpak van een zaak andere verwachtingen dan uw juridisch adviseur, heeft u behoefte aan een frisse blik, bent u niet tevreden over de aanwezige (proces)kennis of denkt u dat er meer uit uw zaak te halen valt? U kunt ook bij ons terecht voor een second opinion over een eerder afgegeven advies. Aan de hand van alle beschikbare stukken kunnen wij u van een gedegen advies voorzien en een oordeel geven over de aanpak, de kansen en de risico’s van uw zaak.

Voor het geval u verzekerd bent voor rechtsbijstand worden de kosten voor een second opinion veelal vergoed door de rechtsbijstandverzekeraar.

Interesse in een second opinion?

U kunt contact met ons opnemen.