Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Wetsvoorstel concurrentiebeding

Wetsvoorstel concurrentiebeding

Op 4 maart 2024 heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ‘Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding’ ter internetconsultatie (tot 15 april 2024) ingediend. Het is mogelijk dat het wetsvoorstel nog gewijzigd zal worden en vervolgens wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Na behandeling door de Tweede Kamer moet het voorstel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Door deze wet worden de bestaande regels die gelden voor het concurrentie- én relatiebeding aangescherpt.

Een geldig concurrentie-/relatiebeding overeenkomen

Een beroep op het beding

Een werkgever die een werknemer wenst te houden aan een concurrentie- en/of relatiebeding zal dit (dat een werknemer gehouden wordt aan het beding en voor welke periode) schriftelijk en tijdig – namelijk één (1) maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst – aan de werknemer kenbaar moeten maken. Als aan deze formele vereisten niet is voldaan, dan is de werknemer daar niet meer aan gebonden.

Overgangsrecht

Voor de concurrentie-/relatiebedingen die zijn overeengekomen voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Wetsvoorstel geldt eerbiedigende werking. Voor bestaande concurrentiebedingen geldt dus dat deze nog langer kunnen zijn dan 12 maanden, dat de geografische reikwijdte niet is vermeld en/of dat er geen zwaarwegend bedrijfsbelang is gemotiveerd (in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd).

Echter, wel zullen op bestaande bedingen de volgende regels met onmiddellijke ingang gaan gelden:

Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte. Indien het wetsvoorstel wet wordt, zullen bestaande contracten aangepast moeten worden.