Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Uw specialist in arbeidsrecht

 

U bent werkgever

Uw personeel is meestal de spil van uw bedrijf. Een goed en geordend personeelsbeleid is dan ook onontkoombaar om het beste uit uw personeel en uit uw bedrijf te halen. Wij kunnen u als specialist in arbeidsrecht hierbij op alle vlakken ondersteunen.

Waarvoor kunt u zoal bij ons terecht?

U bent werknemer

Het zijn roerige tijden, veel bedrijven reorganiseren en u kunt daardoor – of om andere redenen – te maken krijgen met ontslag of andere wijzigingen in de arbeidsverhouding met uw werkgever. Wij kunnen u als specialist in arbeidsrecht in alle fasen ontzorgen.

Waarvoor kunt u zoal bij ons terecht?

U bent geen werkgever of werknemer, maar wel…

Bent u lid van een medezeggenschapsorgaan, bent u ambtenaar of statutair bestuurder/directeur? Ook u kunt voor arbeidsgerelateerde vragen bij ons terecht.

Waarvoor kunt u zoal bij ons terecht?


Top 5

Meest voorkomende valkuilen werkgevers

  • Gebrek aan dossieropbouw
  • Onvolledige / onjuiste (arbeids- of beÃĢindigings)overeenkomsten
  • Te laat juridisch advies inwinnen
  • Geen adequaat ziektebeleid
  • Te lang wachten bij ontslag op staande voet

Kantoorprofiel

Bekijk de video!

Volg ons!

Actief op social media

Onze nieuwsbrief