Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Stappenplan doorwerken na AOW

Stap 1:

Is er sprake van een pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst en/of een arbeidsvoorwaardenreglement en/of een CAO? Zo nee, zie stap 2. Zo ja, zie stap 3.

Stap 2:

Zo nee, dan loopt de bestaande arbeidsovereenkomst door en kan op ieder moment (vanaf het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd) gebruik worden gemaakt van de kosteloze opzegmogelijkheid (pensioenopzegging) van artikel 7:669 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

    Stap 3:

    Zo ja, dan eindigt de arbeidsovereenkomst per datum bereiken AOW-gerechtigde leeftijd vanwege het pensioenbeding van rechtswege (automatisch). In dat geval kan op grond van de ‘Wet Doorwerken na AOW’ een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst worden afgesproken.

    Praktische tip: check in de organisatie welke werknemers binnen een periode van zes maanden de AOW gerechtigde leeftijd zullen bereiken en check of sprake is van een pensioenbeding. Zo ja, is doorwerken na AOW wenselijk, zodat een nieuwe arbeidsovereenkomst kan worden opgesteld? Zo nee, is pensioenopzegging nodig met inachtneming van de geldende opzegtermijn of eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege op grond van een pensioenbeding?