Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht
 

Bent u statutair bestuurder of OR?

  • rechten en plichten OR/PVT

  • oprichten OR/PVT

  • management­overeenkomst

  • ontslagvergoeding

  • ontslag en benoeming statutair directeur/bestuurder

  • rechten en plichten zelfstandige

  • samenwerkings­overeenkomsten