Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Houdt een urenvermindering tijdens arbeidsongeschiktheid stand?

Werknemer heeft al langere tijd last van medische klachten. Werkgever was hiervan op de hoogte. Op enig moment spreken partijen af om de arbeidsuren terug te brengen van 38 naar 24 uur per week.

Werknemer wenst vervolgens dat de arbeidsurenvermindering wordt teruggedraaid en ze met terugwerkende kracht aanspraak heeft op het niet uitbetaalde loon over de niet gewerkte verloren uren. De werknemer beroept zich op dwaling, althans misbruik van omstandigheden, dan wel op goed werkgeverschap.

De kantonrechter stelt de werknemer in het gelijk en oordeelt dat de werkgever in strijd heeft gehandeld met het goed werkgeverschap. Vast was komen te staan dat de werknemer na de urenvermindering volledig arbeidsongeschikt was. Voor de werkgever had het volgens de rechter aannemelijk moeten zijn dat deze problematiek al langer speelde. De werkgever had aan de werknemer moeten opperen om te onderzoeken of een ziekmelding niet een beter alternatief zou zijn geweest in plaats van het verzoeken om urenvermindering.

De urenvermindering op verzoek van werknemer moest dan ook volgens de rechter worden teruggedraaid.