Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Afdelingsmanager supermarkt terecht op staande voet ontslagen wegens diefstal, werkneemster bekend met zerotolerancebeleid werkgever

Is een ontslag op staande voet gerechtvaardigd wanneer een werknemer diefstal pleegt en er sprake is van een zerotolerancebeleid?

De feiten in het kort

Het ging in deze zaak om een afdelingsmanager van een supermarkt, die al sinds 2005 werkzaam was. Op 20 januari 2024 heeft de werknemer boodschappen en een elektrische deken meegenomen uit de supermarkt zonder hiervoor te betalen, waarna werknemer op staande voet wordt ontslagen. Werkgever heeft een zerotolerancebeleid op dit gebied.

De werknemer heeft toegegeven de producten te hebben meegenomen, maar geeft aan zich niet te herinneren of ze daarvoor heeft betaald. Volgens werknemer is dit geen diefstal, want er was geen opzet in het spel en het was haar niet te verwijten. Als gevolg van werkstress wist werknemer niet meer of ze wel of niet had betaald.

Oordeel rechter

Op 6 mei 2024 oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat een ontslag op staande voet inderdaad gerechtvaardigd is bij diefstal en dat dit een dringende reden oplevert. Er hoeft geen sprake te zijn van verwijtbaarheid. De werknemer kon de betaling niet aantonen, terwijl een betalingsbewijs nodig was op grond van de regels. De kantonrechter concludeert dan ook dat de werknemer spullen uit de supermarkt heeft meegenomen zonder daarvoor de geldende regels te volgen. Het ontslag op staande voet kan in stand blijven.

Belangrijk voor werkgevers

Deze uitspraak onderstreept het belang van een kenbaar zerotolerancebeleid bij het beoordelen van de rechtmatigheid van een ontslag op staande voet, de rechter weegt dit zwaar mee in de beoordeling over een dergelijk ontslag. Dit onderstreept de noodzaak voor werkgevers om duidelijke regels te hanteren en ervoor te zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de consequenties van het overtreden van deze regels.