Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Corona-update 18 maart 2020: overige aangekondigde arbeidsrechtelijke maatregelen

Hoge WW-premie door meer dan 30% overwerk tijdelijk niet voor bepaalde sectoren

Op grond van de premiedifferentiatieregeling moeten werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet heeft aangegeven daartoe bereid te zijn en werkt een regeling uit. De regeling zal tijdelijk zijn en gaan gelden voor dit kalenderjaar.

De periode van de coulanceregeling ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst premiedifferentiatie’ wordt verlengd tot 1 juli 2020

Over deze coulanceregeling schreven wij eerder op onze website.

Om met ingang van 1 januari 2020 de lage WW-premie te kunnen toepassen moet er sprake zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, welke geen oproepovereenkomst is.

De coulanceregeling houdt kort gezegd in dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd krijgen om deze schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het personeelsdossier vast te leggen, zodat alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de lage WW-premie kan worden toegepast.

Omdat het voor werkgevers praktisch niet mogelijk zal zijn aan deze voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020. Werkgevers hebben dus tot en met 30 juni 2020 de tijd om dit te regelen.

Voor eventuele verdere vragen kunt u contact opnemen met de advocaten van Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht.