Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Studiekostenbeding; kan het nog?

Ja, het is nog mogelijk in bepaalde situaties om een werknemer te binden aan een studiekostenbeding.

De werknemer kan in de navolgende situaties eventueel nog verplicht worden om de studiekosten aan de werkgever terug te betalen indien er sprake is van een overeengekomen studiekostenbeding.

Uitzonderingssituaties waarvoor nog wel een studiekostenbeding mogelijk is:   

  1. het beroep van de werknemer komt voor in de beroepskwalificatierichtlijn (Richtlijn 2005/36/EG). Dit volgt ook uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 4 september 2023 en/of;
  2. over de kwalificaties dient de werknemer bij aanvang al te beschikken. Denk aan een vrachtwagenchauffeur die een grootrijbewijs dient te hebben en/of;
  3. er is sprake van een BBL-traject (denk aan een MBO3/ MBO4 opleiding) en/of;
  4. er is geen sprake van noodzakelijke scholing, bijvoorbeeld omdat deze niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de eigen functie of een toegezegde toekomstige functie en de werkgever de functie niet hoeft aan te bieden op grond van de wet of CAO. Van belang hierbij is onder meer van wie het initiatief komt om de opleiding te gaan volgen;

Overige vereisten:

Praktische tip:

Mocht het niet mogelijk zijn om concrete bedragen te noemen, dan adviseren wij te werken met een maximum bedrag zodat de werknemer weet hoeveel het maximaal terug te betalen bedrag bedraagt.