Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Opvallende recente rechtspraak

Aanbod vaste arbeidsurenomvang

Voor arbeidsovereenkomsten zonder vaste arbeidsurenomvang (oproepovereenkomst) geldt dat een werkgever ieder jaar een aanbod moet doen voor een vaste urenomvang. Werkgever had dit verzuimd in de afgelopen drie jaar. Werknemer verweet werkgever het aanbod niet te hebben gedaan. De kantonrechter Haarlem heeft recent geoordeeld dat gekeken moet worden naar het gemiddelde van de afgelopen drie jaar en niet alleen naar het gemiddelde van het laatste jaar.

Ontbindende voorwaarde

Komt de leer-arbeidsovereenkomst in het kader van een BBL-traject rechtsgeldig te eindigen op grond van een ontbindende voorwaarde omdat de leerling-werknemer is uitgeschreven van de opleiding nadat zij zich ziek had gemeld bij de werkgever?

De kantonrechter Eindhoven heeft recent geoordeeld dat aan de vereisten voor een geslaagd beroep op de ontbindende voorwaarde is voldaan. De vervulling van de ontbindende voorwaarde betreft het beƫindigen van de opleiding. Dit is een objectief criterium dat niet verbonden is aan de subjectieve waardering van de werkgever. Volgens de rechter is dit toegestaan. Nu het om een einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege ging (vanwege het beroep op de ontbindende voorwaarde) gelden de opzegverboden niet. De bedongen arbeid kon bovendien ook niet meer worden verricht omdat de werkgever strafbaar zou handelen door de werknemer onbevoegd te laten werken.

Concurrentiebeding

Rechters anticiperen nog niet op voorgestelde wijzigingen concurrentiebeding, inhoudende:

Vakantiedag, vakantieloon en verjaringstermijn

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt hetzelfde loonbegrip dan voor wettelijke vakantiedagen. De (gemiddelde) ORT-toeslag (onregelmatigheidstoeslag) telt mee bij het bepalen van de waarde van een vakantiedag. Daarnaast geldt dat de aanspraak van een werknemer op vakantiedagen niet vervallen of verjaren als de werkgever niet heeft voldaan aan de zorg- en informatieplicht. Een werknemer moet er dus periodiek op gewezen worden dat vakantiedagen vervallen.