Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Wijzigingen in de maak voor het concurrentiebeding

Een concurrentiebeding verbiedt een (meerderjarige) werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn bij concurrenten van de werkgever, dit dan voor een bepaalde periode. Het beding is geregeld in artikel 7:653 van het Burgerlijk Wetboek.

Uit de praktijk volgt dat relatief veel werkgevers een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst. Het zonder goede grond inzetten van een concurrentiebeding is volgens Minister Van Gennip (SZW) echter onnodig beperkend voor werknemers en daardoor ook niet goed voor een doorstroom op de (nu krappe) arbeidsmarkt. Daarom zullen de volgende wijzigingen worden uitgewerkt in een wetsvoorstel.

Dit wetsvoorstel wordt naar verwachting eind 2023 ter internetconsultatie aangeboden. Er worden dus niet eerder dan op zijn vroegst in 2024 daadwerkelijk wijzigingen verwacht.

Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht houdt u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.