Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Werknemer kan niet altijd met succes terugkomen op eigen opzegging

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 14 juni 2023 een werkgever in het gelijk gesteld in een discussie met een werknemer die de arbeidsovereenkomst zelf had opgezegd.

Wat was er aan de hand?

Op 15 september 2022 heeft de werknemer zich ziek gemeld bij de werkgever. De werknemer heeft toen ook per e-mailbericht aan de werkgever laten weten ontslag te willen nemen omdat zij haar werk niet meer aankon. Volgens de kantonrechter kan hierin geen ondubbelzinnige opzegging van het dienstverband worden gelezen. Het was een noodkreet waarmee de werknemer aandacht vroeg voor de druk die zij op dat moment in haar werk voelde en niet meer aankon.

Op 19 september 2022 is het ontslag door de werkgever bevestigd. Een werkgever dient een werknemer volgens de rechter te wijzen op de gevolgen van het zelf nemen van ontslag. De werkgever had de werknemer ook bedenktijd moeten geven zodat zij beter in staat was om haar wil goed te bepalen. Dat is volgens de rechter niet gebeurd.

Echter, volgens de rechter hoefde de werkgever er niet aan te twijfelen dat werknemer ook daadwerkelijk een einde van het dienstverband wilde. De werknemer was eerder al ontevreden over de hoogte van het loon. Daarbij zinspeelde de werknemer op zoek te gaan naar een andere baan. Daarnaast wilde de werknemer haar bedrijfseigendommen inleveren en gaf ze aan dat haar besluit vast stond. Er zijn verschillende momenten geweest na 15 september 2022 en ook na 19 september 2022 dat de werknemer op haar opzegging terug had kunnen komen, hetgeen zij heeft nagelaten.

De werkgever werd dan ook in het gelijk gesteld en het dienstverband is rechtsgeldig geëindigd door de opzegging van de werknemer.

Praktische tip: verifieer als een werknemer opzegt, of (1) de werknemer ook daadwerkelijk (duidelijk en ondubbelzinnig) een einde van de arbeidsovereenkomst beoogt, zich (2) bewust is van de daaraan verbonden (financiële) risico’s waaronder het niet verkrijgen van een Werkloosheidsuitkering en (3) geef bedenktijd van bijvoorbeeld één dag of twee dagen zodat de werknemer zijn/haar beslissing kan heroverwegen. Indien deze ‘stappen’ zijn doorlopen, dan kan uit worden gegaan van een rechtsgeldig einde van de arbeidsovereenkomst wegens de opzegging van de werknemer.