Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Het Deliveroo-arrest en waar op letten bij de kwalificatie arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht 

Een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst?

De Hoge Raad heeft op 24 maart 2023 geoordeeld over onder andere de gezichtspunten die van belang zijn om een overeenkomst te kwalificeren als ‘arbeidsovereenkomst’ of ‘overeenkomst van opdracht’ in de zogeheten Deliveroo uitspraak. De Hoge Raad heeft het oordeel van het Gerechtshof in stand gelaten dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst.

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als (1) een werknemer zich verbonden heeft om voor de werkgever persoonlijk arbeid te verricht, (2) de werknemer loon ontvangt voor het uitvoeren van deze werkzaamheden en (3) de werkgever gerechtigd is om binnen de bestaande gezagsrelatie aanwijzingen te geven.

Welke gezichtspunten zijn kenmerkend voor een overeenkomst van opdracht?

 Arbeid

Loon

Gezagsverhouding

Wat zegt de Hoge Raad?

De Hoge Raad heeft beslist dat het antwoord op de vraag of van een arbeidsovereenkomst sprake is, afhangt van álle omstandigheden van het geval.

Opvallend is dat de Hoge Raad extra aandacht heeft besteed aan de vraag of de opdrachtnemer zich in het maatschappelijk verkeer gedraagt als ondernemer. Denk hierbij aan het werken met een eigen visitekaartje, eigen kleding, een eigen website, een hoog uurloon, een (goede) onderhandelingspositie voor de opdrachtnemer, in hoeverre loopt de opdrachtnemer commercieel risico etc.

Ook overwoog de Hoge Raad dat het van belang is hoe partijen feitelijk in de praktijk werken en of de opdrachtnemer zich ook daadwerkelijk laat vervangen.

Tot slot is van belang in hoeverre de werkzaamheden van de opdrachtnemer zijn ingebed in de organisatie. Kortom, voeren ook collega’s op dezelfde wijze de werkzaamheden op basis van een arbeidsovereenkomst uit of niet?

Praktische tip:

Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad en de daarin gegeven gezichtspunten kan het zo zijn dat een overeenkomst van opdracht sneller zou kunnen kwalificeren als arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien. Van belang is dan ook om alle arbeidsrelaties die worden aangeduid als ‘overeenkomst van opdracht’ binnen de organisatie nog eens onder de loep te nemen.