Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers

Op dit moment zijn er meer aanvragen voor een WIA-uitkering dan dat het UWV aankan. Om die reden is er een tijdelijke maatregel in het leven geroepen om de WIA-aanvraag te versnellen voor 60-plussers.

Dit betekent dat het UWV op basis van schriftelijke informatie zal vaststellen of een arbeidsongeschikte 60-plusser een WIA-uitkering kan krijgen, onder andere op basis van het re-integratieverslag van de werkgever. Dit gebeurt zonder beoordeling door een verzekeringsarts.

De maatregel geldt voor 60-plussers van wie de WIA-uitkering zou moeten starten tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2023.

Werkgever en werknemer krijgen hierdoor sneller duidelijkheid over de toekenning van een eventuele WIA-uitkering. Mocht er mogelijk sprake kunnen zijn van een IVA-uitkering dan zal de beoordeling wel door een verzekeringsarts plaatsvinden.

De WIA-toekenning bij de 60+regeling wordt niet ten laste gebracht van de werkgever. Het UWV betaalt de uitkering vanuit het AOF fonds.  

Als werkgever en werknemer kiezen voor een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag dan heeft dit dus geen gevolgen voor werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn voor de WIA en een gedifferentieerde Whk premie betalen. Ook voor eigenrisicodragers voor de WIA geldt dat het UWV de WIA-uitkering betaalt. Wel blijven werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WIA verantwoordelijk voor de re-integratie.

Praktische tip: ga na welke langdurig arbeidsongeschikte werknemers in aanmerking kunnen komen voor de vereenvoudigde WIA-beoordeling en vraag deze samen met uw werknemer aan.