Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen door de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ is op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Voordat het wetsvoorstel inwerking treedt, dient het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer te worden aangenomen. Het wetsvoorstel geldt voor werknemers en werkgevers in organisaties waarin 10 of meer werknemers werken.

In de huidige wet, de ‘Wet flexibel werken’, kan een werknemer naast een verzoek tot aanpassing arbeidsduur en arbeidstijd ook een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats bij werkgever indienen. De werkgever is redelijk vrij om dit verzoek af te wijzen. De werkgever is op dit moment namelijk verplicht dit verzoek in overweging te nemen, maar kan het verzoek op elke redelijke grond afwijzen.

Op basis van de ‘Wet werken waar je wilt’ kan een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de werkplek alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen op basis van de maatstaf van redelijkheid en billijkheid.

In het oorspronkelijke voorstel zou de werkgever een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats alleen mogen afwijzen op grond van een zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang. Door de SER is in het advies van 31 maart 2022 over hybride werken aangegeven dat dit te beperkend is. De SER heeft voorgesteld deze norm aan te passen naar ‘redelijkheid en billijkheid’. Dat betekent dat in de beoordeling van een werknemer bijvoorbeeld zaken meegewogen kunnen worden als het welzijn van de werknemer, behoud van sociale cohesie, een goede teamsamenwerking, of zware administratieve of financiële lasten voor de werkgever (bijvoorbeeld als een werknemer deels in een ander EU-land wil werken).

Deze norm geeft werkgevers de ruimte om een goede afweging te maken tussen het belang van het individu, het team, collega’s die locatiewerk verrichten en de organisatie als geheel en is dus veel beter werkbaar dan wat er oorspronkelijk in het wetsvoorstel is opgenomen.

Wij adviseren om binnen de organisatie – indien wenselijk- een eventueel thuiswerkbeleid op te stellen. Onder welke omstandigheden en voor welke functies is thuiswerken mogelijk en voor welke functies en/of werkzaamheden is aanwezigheid op locatie vereist?