Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Update Wet DBA

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) vervangt sinds 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De wet DBA is bedoeld om zowel aan de opdrachtnemer en aan de opdrachtgever meer duidelijkheid te geven over de relatie die wordt aangegaan.

Minimister Koolmees heeft op 21 september 2021 het volgende laten weten over de Wet DBA: (1) de pilot met de webmodule is stop gezet en (2) de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zal niet worden gehandhaafd tot de formatie van het nieuwe kabinet rond is (tenzij kwaadwillendheid).

Het volgende is voor de praktijk wel nog altijd relevant.

Rechtspraak

De Hoge Raad heeft op 6 november 2020 geoordeeld dat de partijbedoeling niet van belang is voor de vraag of de overeengekomen rechten en verplichtingen kwalificeren als een arbeidsovereenkomst. In de uitlegfase is de partijbedoeling nog wel relevant.

Verder heeft de Rechtbank Amsterdam op 13 september 2021 in de ‘Uber-zaak’ een interessante uitspraak gedaan.

Uber-zaak

De meest relevante feiten:

Oordeel van de rechter: er bestaat een arbeidsovereenkomst tussen Uber en de chauffeurs waarop de Cao Taxivervoer van toepassing is.

Checklist

Hieronder een checklist op hoofdlijnen die u kunt gebruiken voor de kwalificatie van de overeenkomst: is er sprake van een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst?

1. Ten aanzien van de arbeid

Deze checklist waarin een aantal relevante uitgangspunten is opgenomen, helpt bij de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Aan deze checklist c.q. relevante gezichtspunten – gebaseerd op rechtspraak – kunnen uiteraard geen rechten worden ontleend. Wij adviseren om gebruik te maken van goede overeenkomsten en ook feitelijk uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken.