Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Verplicht vakantie opnemen en vakantie-aanvraag intrekken, toegestaan?

De afgelopen periode zien wij dat veel werkgevers voor verschillende uitdagingen hebben gestaan en nog steeds staan in deze uitzonderlijke tijd. Dit heeft onder andere enkele vragen ten aanzien van de vakantieopname met zich meegebracht.

Opnemen vakantiedagen

Aangezien het opnemen van vakantie het welzijn van de medewerkers bevordert en vakantie als doel heeft om te herstellen van de arbeid, willen werkgevers stimuleren dat de vakantiedagen zoveel mogelijk dit jaar worden opgenomen. Werkgevers kunnen dan ook een uitdrukkelijk beroep op hun medewerkers doen om de vakantiedagen zoveel mogelijk op te nemen. Het is echter niet mogelijk om medewerkers verplicht vakantie te laten opnemen, behoudens een collectief vast te stellen vakantie indien dat overeenkomstig de arbeidsovereenkomst, een arbeidsvoorwaardenreglement en/of een cao mogelijk is.

Intrekken vakantiedagen door medewerkers

Wij ontvangen steeds vaker van medewerkers verzoeken om reeds geplande en goedgekeurde vakantiedagen in te trekken.

Wij adviseren werkgevers om per situatie te bekijken of het intrekken van een reeds goedgekeurd vakantieverzoek mogelijk c.q. wenselijk is in het belang van de organisatie. De uitkomst – wel of niet accordering van een intrekkingsverzoek – kan dus per situatie verschillen.

Gekeken zal onder meer moeten worden naar de op dat moment bestaande capaciteit op de werkvloer en ook dienen werkgevers ervoor te waken dat zij in het najaar met capaciteitsproblemen te maken krijgen wanneer meerdere medewerkers tegelijkertijd op vakantie zouden willen gaan.

Indien een intrekkingsverzoek door een werkgever gehonoreerd kan worden, dan zou bijvoorbeeld afgesproken kunnen worden dat de medewerker direct dient door te geven wanneer de vakantiedagen op een later moment dit jaar dan wel opgenomen zullen worden. Op deze manier houdt de werkgever zicht op de vakantieplanning voor het resterende jaar zodat de werkdruk voor eenieder acceptabel blijft.