Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Nieuw Noodfonds, compensatie van 90% vanuit de overheid

Update persconferentie dinsdagavond 17 maart 2020

De omvang van de gevolgen van de uitbraak van het COVID-19-coronavirus is dusdanig groot en wijdverspreid, dat de Regeling werktijdverkorting in de huidige vorm niet geschikt is om te voorzien in de beoogde demping van de arbeidsrechtsrechtelijke gevolgen van tijdelijk minder werk door buitengewone omstandigheden.

De Regeling Werktijdverkorting wordt dan ook per direct (per 17 maart 2020 in de avond) stop gezet en in de plaats daarvan komt als gevolg van het Noodpakket banen en economie een nieuwe tegemoetkomingsregel: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), welke uitgevoerd gaat worden door het UWV.

Wat houdt de tijdelijke noodmaatregel in?

Deze tijdelijke loonkostensubsidie compenseert gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten. De werkgever betaalt het loon voor 100% door aan de werknemer. Als voorwaarden worden in de regeling genoemd:

Hooge tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Dit werkt als volgt:

Voor welke werknemers geldt het?

De nieuwe regeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

Verkrijgen van een voorschot is mogelijk

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt achteraf een correctie plaats als er een daling van de loonsom heeft plaatsgevonden. Houd dus eventueel rekening met een eventuele terugvordering (of nabetaling).

Procedure bij UWV

Niet meer het Ministerie van SZW zal betrokken zijn bij de uitvoering, het UWV zal dit op zich nemen. Op dit moment wordt hard gewerkt om tot een uitvoerbare tegemoetkomingsregeling te komen. Het is nu nog niet bekend per welke datum de aanvragen kunnen worden ingediend.

Met deze nieuwe regeling hoeft een werknemer ook geen WW-rechten ‘op te souperen’. De WW staat er nu los van.

Wat te doen met reeds ingediende WTV-aanvragen?

Alle reeds ingediende verzoeken voor de Regeling Werktijdverkorting worden automatisch omgezet naar de nieuwe Regeling. Wijziging of aanvulling is eveneens mogelijk en aanvulling zal nodig zijn.

De datum van de WTV-aanvraag is niet van invloed op op de hoogte van de te ontvangen tegemoetkoming.

Als vanzelfsprekend brengt deze nieuwe regeling veel vragen met zich mee. Voor eventuele verdere vragen kunt u contact opnemen met de advocaten van Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht.