Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Inzagerecht ziet ook op interne notities uit personeelsdossier!

Iedere werknemer mag op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn werkgever inzage vragen in de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt. De werkgever dient aan dit verzoek binnen vier weken gehoor te geven. Het inzagerecht is echter niet onbeperkt. Een verzoek om inzage mag bijvoorbeeld niet tot gevolg hebben dat de rechten of vrijheden van andere personen geschonden worden. Daarnaast was het tot voor kort op basis van rechtspraak zo dat ‘interne werknotities’ niet onder het inzagerecht vielen. Denk bijvoorbeeld aan handgeschreven gespreksnotulen of mailverkeer tussen twee leidinggevenden over een bepaalde werknemer die nooit rechtstreeks naar de werknemer zijn verstuurd.

Met deze tot op heden in de rechtspraak gehanteerde lijn heeft het Gerechtshof Den Haag op 17 september 2019 korte metten gemaakt.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft uitgemaakt dat ook vertrouwelijke informatie waaronder interne notities in principe onder het inzagerecht valt.

Tip: let op welke notities, bijvoorbeeld over iemands gezondheid of functioneren er genoteerd worden.