Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Tip van de maand november 2019

Als je als werkgever bij de aanzegging hebt aangegeven het contract te willen verlengen, maar werknemer wil dat zelf niet, dan is geen sprake van een beëindiging op initiatief van werkgever en is dus ook geen transitievergoeding verschuldigd. Maar is al aangezegd dat het dienstverband eindigt en wordt voorafgaand aan einde dienstverband alsnog een verlenging van het contract aangeboden en reageert de werknemer daar afwijzend op, dan blijkt uit de rechtspraak hierover dat het contract dan nog steeds op initiatief van werkgever niet is voortgezet (vanwege de eerdere aanzegging). En is dan dus de transitievergoeding verschuldigd.

Tip! Schrijf de aanzegplicht niet weg in de arbeidsovereenkomst maar zeg een maand voor de einddatum aan.