Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Tip van de maand december 2023

Geldt een schriftelijk geheimhoudingsplicht voor werknemers zowel tijdens het dienstverband als daarna en is in het contract opgenomen dat de werkgever bij overtreding een boete én schadevergoeding kan vorderen? Dan is geen sprake van een geldige boete! Tip: laat uw contracten gerust eens reviewen door ons.