Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Parttimers en feestdagen naar rato gelijk trekken met fulltimers? 

De vraag doet zich steeds vaker voor, zeker als er geen collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is of in een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst hierover niets is bepaald, of parttime medewerkers naar rato van hun dienstverband recht hebben op evenveel feestdagen als fulltime medewerkers?

In principe is al meerdere keren door het College van de rechten van de Mens (College) bepaald dat het verboden onderscheid oplevert als een medewerker die parttime werkt niet gecompenseerd wordt voor het nadeel dat deze werknemer ondervindt als een erkende feestdag valt op een dag waarop de werknemer niet werkt.

Het College adviseert om met een zogeheten ‘jaarurensysteem’ te werken. De werkgever bepaalt eerst het aantal werkdagen per jaar (260 of 261) en vermindert dat aantal met de feestdagen die niet in het weekend vallen. Dat aantal gedeeld door vijf levert het aantal werkweken per jaar op.

Stel een werknemer werkt 32 uur per week. Dit betekent 1.606,4 (uitgaande van 260 werkdagen) werkuren per jaar (aantal werkweken vermenigvuldigen met de gemiddelde arbeidsduur per week). Voor een fulltime werknemer die 40 uur per week werkt, gaat het om 2.008 werkuren per jaar.

Echter, de oordelen van het College zijn niet bindend en op basis van gerechtelijke uitspraken zien we ook dat het hiervoor bedoelde ‘jaarurensysteem’ administratieve rompslomp betekent hetgeen in een bepaald geval niet altijd van een werkgever kan worden verlangd. Wij zien dat rechters eerder een objectieve rechtvaardiging voor het maken van onderscheid aannemen dan het College. 

Indien er binnen de organisatie aandacht wordt besteed aan een eventuele regeling ter zake (compensatie van) feestdagen en er is een Ondernemingsraad aanwezig, dan heeft de Ondernemingsraad instemmingsrecht op invoering of aanpassing van deze regeling.

Praktische tip:

Overleg binnen uw organisatie óf er behoefte is aan een regeling ten behoeve van parttime medewerkers van wie feestdagen op roostervrije dagen vallen.