Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Beoogde hervormingen arbeidsmarkt vanaf 2023

Volgens de regering moet de arbeidsmarkt worden herzien om deze toekomstbestendig te maken. De Minister van SZW heeft op 5 juli 2022 naar aanleiding van het coalitieakkoord concrete plannen bekend gemaakt, waaronder het afschaffen van nul-urencontracten. De plannen kunnen voor werkgevers dus grote gevolgen hebben.

Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken die de regering van plan is door te voeren: