Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Alcohol op het werk; ontslag op staande voet of niet?

De rechtbank Gelderland heeft op 15 september 2021 geoordeeld over een werknemer die leed aan een alcoholverslaving. 

Feiten

De werknemer was in dienst van de gemeente Epe, aanvankelijk als teamleider van het team Leefbaar en Veilig. De werknemer heeft zijn leidinggevende laten weten dat hij door de politie is aangehouden omdat hij onder invloed reed. Zijn rijbewijs is toen gedurende acht maanden ingevorderd.

Vervolgens meldt de werknemer zich ziek en blijkt uit gesprekken dat hij naar eigen zeggen geen alcoholist is, maar dat hij geen maat kan houden als hij drinkt.

Werkgever en werknemer zijn vervolgens een vaststellingsovereenkomst aangegaan waarbij de werknemer per 15 juli 2020 ontheven is uit zijn functie van teamleider en zijn functie gewijzigd is in de functie van beleidsontwikkelaar.

De werknemer is uiteindelijk weer volledig arbeidsgeschikt. Hij voert een gesprek met externe partijen en gebleken is dat hij tijdens dit gesprek onder invloed van alcohol verkeerde. De werkgever heeft hem hierdoor op staande voet ontslagen.

De werknemer heeft zich na het ontslag met terugwerkende kracht alsnog ziek gemeld. De bedrijfsarts is het met deze ziekmelding met terugwerkende kracht eens. De werknemer vecht vervolgens het ontslag aan.

Uitspraak

De rechter oordeelde dat de gemeente erin gevolgd kan worden dat er sprake is van een ernstige schending van de integriteit en dat dit reden kan zijn voor een ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het echter geen automatisme dat dronkenschap betekent dat van een werkgever niet meer verlangd kan worden de arbeidsrelatie met een werknemer te laten voortduren.

De rechter vond het ook relevant dat de gemeente wist dat de werknemer na overmatig alcoholgebruik in behandeling was gegaan bij een verslavingskliniek en dat de werknemer zelf heeft aangegeven geen maat te kunnen houden als hij begint te drinken. Dit zijn volgens de rechter signalen die wijzen op een verslaving. Volgens de rechter is het bekend dat bij een alcoholverslaving na behandeling sprake kan zijn van een terugval. De gemeente had moeten kiezen voor een andere sanctie dan het ontslag op staande voet.

Volgens de rechter hield het ontslag geen stand en de gemeente kon de arbeidsovereenkomst ook niet ontbinden omdat nog geen sprake zou zijn van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding nu er nog geen pogingen waren ondernomen om de verhoudingen te verbeteren.

Belangrijk in deze uitspraak was onder meer dat (1) de werkgever geen beleid hanteerde ten aanzien van alcohol/ drugs gebruik in verhouding tot het werk, (2) de werkgever meer had moeten doen omdat er sprake zou kunnen zijn van een verslaving. Denk hierbij aan het voeren van gesprekken, het faciliteren van een hulptraject en het kenbaar maken van gevolgen voor het dienstverband bij herhaling.

Deze uitspraak laat het belang van schriftelijk beleid zoals een arbeidsvoorwaardenreglement zien alsmede het vastleggen van een goed (ontslag)dossier. De advocaten van Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht kunnen u hierbij helpen. Neem gerust vrijblijvend contact op.