Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Proeftijd van vijf maanden WAB gaat niet door

Op donderdag 31 januari 2019 vond het plenair debat plaats in de Tweede Kamer. Ondanks dat er op dinsdag 5 februari 2019 definitief gestemd gaat worden over de wetsvoorstellen en wijzigingen, is al wel duidelijk geworden dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen de verlenging van de proeftijd naar vijf maanden is.

Proeftijd

Sinds het kabinet aankondiging de proeftijdregels te willen wijzigingen en onder meer de mogelijkheid om een proeftijd van vijf maanden af te spreken door te voeren, is er veel kritiek geuit op dit voorstel.

Ook de coalitie bleek donderdag 31 januari 2019 geen voorstander meer te zijn van de mogelijkheid tot een langere proeftijd. Men is bang dat werkgevers misbruik gaan maken van de langere proeftijd. Eerder was er ook al kritiek van de oppositie, vakbonden en ook de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering, had bedenkingen. 

Een meerderheid van de Tweede Kamer zal nu het amendement steunen dat de nieuwe proeftijdregels (inclusief de uitbreiding van de proeftijd voor tijdelijke contracten van langer dan twee jaar) uit de WAB haalt. Uiteindelijk gaf ook de minister aan meer risico’s dan kansen te zien.

Payroll

Eerder werd al duidelijk dat payrollwerknemers gelijke (zowel individuele en collectieve, als primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden gaan krijgen onder de WAB, dit met uitzondering van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Volgens Minister Koolmees volstond een adequate pensioenregeling.

De oppositie kreeg afgelopen donderdag 31 januari 2019 echter een meerderheid in de Tweede Kamer bereid om te komen tot gelijkwaardige pensioenrechten voor payrollwerknemers. Minister Koolmees past daarvoor de regeling voor payroll aan.

Overig

Aan andere grote wijzigingen, zoals de introductie van de extra ontslaggrond (de cumulatiegrond), de transitievergoeding, de ketenbepaling, oproepovereenkomsten en de invoer van WW-premiedifferentiatie wordt vooralsnog niet gesleuteld, ondanks de bezwaren van de oppositie tegen een deel van die wijzigingen.

Wetgevingstraject

De coalitiepartijen zullen voor invoering van het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans stemmen, waarmee de WAB door de Tweede Kamer zal zijn. Na de stemming over de wetsvoorstellen en wijzigingen op 5 februari 2019, gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer.

De advocaten van Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht houden u uiteraard nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen in ‘arbeidsrechtland’.