Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

17 juni 2016 workshop duurzame inzetbaarheid; voorkomen en omgaan met zieke werknemers in samenwerking met OrthoMedic

Graag nodigen Orthomedic en Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht werkgevers uit voor een kosteloze workshop ‘duurzame inzetbaarheid van personeel’ op vrijdag 17 juni a.s. van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Wat is het belang van gezonde werknemers? Hoe kan het ziekteverzuimpercentage binnen uw organisatie worden terug gebracht? Wacht u op signalen vanuit de werkvloer of komt u preventief in actie?

Orthomedic fysiotherapie en bedrijfsreïntegratie levert full-service gezondheidsdiensten voor bedrijven en is gespecialiseerd in het onderzoek naar en de behandeling van het bewegingsapparaat en de psyche. Vanuit deze medische invalshoek zal tijdens de workshop aandacht worden besteed aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid onder uw personeel.

Het volledig voorkomen van ziektegevallen is echter nog altijd een utopie!

Hoe kunt u de nadelige (financiële) gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa) voor uw organisatie zoveel mogelijk voorkomen? Wanneer kan een loonopschorting of loonstop worden opgelegd? Hoe kan een loonsanctie vanuit het UWV worden voorkomen? Hoe kan tot ontslag van een zieke werknemer worden overgegaan? Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers daarbij?

Op al deze vragen, maar ook op andere vragen, kan Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht u tijdens de workshop vanuit een juridische invalshoek antwoord geven. Recente uitspraken, geldende wet- en regelgeving en praktische ervaringen zullen de revue passeren.

Vanaf 13.30 uur Inloop
14.00 – 14.30 uur Orthomedic
14.30 – 15.15 uur Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.30 uur Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht
16.30 – 17.00 uur Orthomedic

Om 17.00 uur bestaat er de mogelijkheid om met ons en collega ondernemers tijdens de borrel bij te praten. De locatie wordt naar aanleiding van het aantal aanmeldingen t.z.t. kenbaar gemaakt.

Voor de workshop kunt u zich hier inschrijven tot en met 1 mei 2016. Een introducé is van harte welkom. We horen dat dan graag bij de aanmelding.